Nieuwsbericht

Wijziging ontslagrecht en ontslagvergoeding

Wijziging ontslagrecht en ontslagvergoeding
Het kabinet wil het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken. Het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan. De nieuwe ontslagregels gaan in op 1 juli 2015.
Versterken positie flexwerkers
Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Flexwerkers moeten zoveel mogelijk hetzelfde behandeld worden als vaste medewerkers. Bijvoorbeeld door sneller door te stromen naar een vaste baan. De Tweede en Eerste Kamer hebben de plannen goedgekeurd. De meeste maatregelen voor flexwerkers gaan in op 1 januari 2015. Een deel gaat in op 1 juli 2015.Meer informatie kunt u nalezen op www.herziening-ontslagrecht.nl