Nieuwsbericht

Veranderingen minimumloon 2018

Minimumloon bij stukloon

Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt. Per 1 januari 2018 moet u minimaal het minimumloon verdienen, als uw werkgever u stukloon betaalt.

Overwerk

Werkt u extra uren? Dan moet uw werkgever vanaf 1 januari 2018 u voor overwerk ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Dit betekent dat uw werkgever u ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die u heeft gewerkt. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. In uw cao kunnen andere afspraken staan. U moet wel altijd minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Daar kan uw werkgever niet van afwijken in de cao. Dit betekent dat u in ieder geval recht heeft op 8% vakantiegeld, óók over meerwerk.

Meer weten? Bekijk de Factsheet Veranderingen minimumloon voor werknemers.