Nieuwsbericht

Vanaf 2015 veranderen regelingen voor ouders

Hebt u kinderen? De overheid gaat de regelingen voor ouders veranderen.
Veel regelingen zullen vanaf 1 januari 2015 verdwijnen. Sommige regelingen worden aangepast.
De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw belastingen en toeslagen.
Wat zijn de gevolgen voor uw belastingen?
Vanaf 2015 vervallen de volgende kortingen en aftrekpost voor de inkomstenbelasting:
  • alleenstaandeouderkorting
  • ouderschapsverlofkorting
  • aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen

Krijgt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting met deze kortingen of aftrekpost?
De belastingdienst past uw voorlopige aanslag over 2015 voor u aan. Deze aanslag krijgt u in december. U hoeft hiervoor dus niets te doen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?
Bent u een alleenstaande ouder? Dan kunt u vanaf 2015 misschien meer kindgebonden budget krijgen. Als u recht hebt op het hogere bedrag, dan past de belastingdienst uw kindgebonden budget over 2015 voor u aan.
In december krijgt u hierover bericht. U hoeft dus niets te doen.

Wilt u weten hoeveel kindgebonden budget u in 2015 kunt krijgen? Vanaf december 2014 kunt u op de website een proefberekening maken. Krijgt u nu geen kindgebonden budget en blijkt uit de berekening dat u er wel recht op hebt? Vraag het dan aan met “Mijn toeslagen” op¬†www.belastingdienst.nl.

Meer informatie klik hier.