Nieuwsbericht

Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014**

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling* voor nieuwe gevallen.
Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen stamrechtaanspraken ook ineens worden uitgekeerd of in een andere vorm dan periodieke uitkeringen.

Daarnaast mogen in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties volledig in 1 keer uitgekeerd worden onder inhouding van loonheffingen over 80% van de aanspraak:

– De uitkering te vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) is vóór 15 november 2013 overgemaakt naar de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.

– De werkgever treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook heeft de werkgever zich verplicht vóór 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren.

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

 

 

*Stamrechtvrijstelling: is een Nederlandse belastingfaciliteit die een ex-werknemer de mogelijkheid biedt om belastingheffing uit te stellen over de van zijn voormalige werkgever gekregen ontslagvergoeding. Er kan gebruik van worden gemaakt via een bank (bankspaarvariant, sinds 2010, met een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht), een verzekeraar, of een stamrecht BV.

**De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel met de wijzigingen akkoord gaan.