NIRPA

De NIRPA-geregistreerde Payroll Professional is eerlijk, betrouwbaar en oprecht, hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.

Het NIRPA is in 2004 gestart als register voor Payroll Professionals. NIRPA-registratie borgt dat de Payroll Professional op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving en de salarisverwerking op een kundige en juridisch correcte basis uitvoert.
Met het oog op een veranderende omgeving waarin de Payroll Professional zijn/haar werk doet, én de op 31 januari 2012 door de toenmalige minister van Financiën aangekondigde beleidsvoornemens op het gebied van vakbekwaamheid in de financiële sector, heeft het NIRPA in 2013 besloten haar register te versterken met een gedragscode en een beroepscode. De code geldt sinds 1 januari 2014 voor de bij het NIRPA geregistreerde Payroll Professionals. Men moet er van verzekerd kunnen zijn dat de NIRPA-geregistreerde Payroll Professional op de hoogte is
van alle relevante zaken met betrekking tot het verwerken van salarissen in Nederland. Ook moet men de garantie hebben dat activiteiten en diensten professioneel, integer en vertrouwelijk worden uitgevoerd.

Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll.

Waarom een geregistreerde payroll professional?

• Voldoet aan hoge kwaliteits- en certificeringseisen

• Op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van payroll

• Garantie dat activiteiten en diensten professioneel, integer en vertrouwelijk worden uitgevoerd.