Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.
Alle informatie die via deze site wordt aangeboden is uitsluitend bestemd voor functionele doeleinden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, door het (onjuist) gebruiken van de geboden informatie op deze site.
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet functioneren van deze website.
Type- en spelfouten voorbehouden.
Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die, via hyperlinks of andere verwijzingen, via deze website beschikbaar zijn en aanvaarden met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Het is niet toegestaan om informatie van deze site te kopiëren en/of te verspreiden (op welke wijze dan ook) zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar of auteur.
Op alle aangeboden beelden, teksten en downloads is het copyright voorbehouden aan de originele uitgever.
Alle informatie (teksten, afbeeldingen, bestanden en ontwerpelementen) op deze website is ons eigendom, tenzij anders staat aangegeven.

Privacy statement

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website aan ons verstrekt, via formulieren of e-mail, worden vertrouwelijk in behandeling genomen. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder toestemming openbaar worden gemaakt.
Auteursrecht

Alle informatie (tekst, afbeeldingen, foto’s en ontwerpelementen) op deze website is beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.