Nieuwsbericht

Checklist IB 2017

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2017 hebben wij gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, stellen wij een vragenlijst/checklist ter beschikking die door het Register Belastingadviseurs (RB) is opgesteld.
Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Aan de hand van deze ingevulde vragenlijst kunnen wij uw aangifte zo volledig mogelijk invullen.

Klik op Checklist IB 2017 of kijk op onze webpagina “formulieren” (onderaan onze homepage).