Nieuws

In de afgelopen 14 jaar is ons kantoor sterk gegroeid mede dankzij het vertrouwen van onze klanten. Wij zijn onze klanten heel dankbaar voor dit vertrouwen. Wij willen graag met onze tijd meegaan en proberen ons op het internet sterker te profileren. Dit doen we d.m.v. van de sociale media en google. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Wij hebben ...

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat er bij de controle van de inkomstenbelasting 2013 aan een aantal onderdelen extra aandacht word besteedt. Het gaat om de volgende punten: de aftrek van zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen gastouderschap zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget hypotheekverhogingen de aftrek van giften het aanhouden van vermogen in het buitenland het ontvangen van Belgisch pensioen echtscheiding

Checklist IB 2013

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013 hebben wij gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, stellen wij een vragenlijst/checklist ter beschikking die door het Register Belastingadviseurs (RB) is opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee ...

Er zijn een aantal rectificaties doorgevoerd in de eindejaarstips RB 2013 Onderstaand is aangepast: In het bericht over de levensloop is aangegeven dat als het tegoed in 2013 ineens wordt opgenomen, hierover slechts 80% loonbelasting verschuldigd is. Vanzelfsprekend is bedoeld dat over slechts 80% van het tegoed loonbelasting verschuldigd. Verder geldt voor de ‘crisisheffing 2014’ dat deze in de aangifte loonheffingen van april ...

Toeslag kinderopvang

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang: - De maximumvergoeding per uur gaat omhoog. - Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren. - Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren. Zorg dat u op tijd kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Het RB heeft een lijst met eindejaarstips en aandachtspunten gepubliceerd. Er staan aandachtspunten in die voor u als ondernemer wellicht interessant kunnen zijn.   Enkele voorbeelden zijn Stamrechtvrijstelling vervalt Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven ...

Belastingregels 2014

Er zijn voorlopige veranderingen in de belastingregels bekend die in 2014 worden doorgevoerd. Ze worden pas in december definitief na goedkeuring van de Eerste kamer. Enkele voorbeelden die aantrekkelijk kunnen zijn: Het tarief van de 1e schijf in box 1 van de inkomstenbelasting gaat omlaag. Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt tijdelijk ...

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling* voor nieuwe gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht. Vanaf 1 januari 2014 kunnen stamrechtaanspraken ook ineens worden uitgekeerd of in een andere vorm dan periodieke uitkeringen. Daarnaast mogen in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties ...

Afgelopen zaterdag bezochten 2200 (aspirant) ondernemers de KvK Startersdag bij het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Wij hebben het als zeer positief ervaren met veel leuke en interessante gesprekken. Alle presentaties die zijn gehouden kunt u nog eens nalezen/downloaden op de "Aftersite Startersdag 2013"

Elk jaar starten zo’n 100.000 mensen een bedrijf in Nederland. Denkt u ook aan een eigen bedrijf? Of bent u net voor uzelf begonnen? Kom naar de Startersdag van de KvK en neem een kijkje in onze stand op 2 november in het provinciehuis te Den Haag. Voor meer info KvK Startersdag 2013