Author Archive

Het moet u niet ontgaan zijn dat iedere organisatie per 25 mei 2018 aan de AVG moet voldoen. Het RVO heeft de AVG-Regelhulp opgesteld. Met de AVG-Regelhulp van de Autoiteit Persoongegevens (AP) krijgt u in 10 stappen een beeld van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ga naar AVG-Regelhulp   Voor uitgebreidere informatie ...

Minimumloon bij stukloon Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaald krijgt. Per 1 januari 2018 moet u minimaal het minimumloon verdienen, als uw werkgever u stukloon betaalt. Overwerk Werkt u extra uren? Dan moet uw werkgever vanaf 1 januari 2018 u voor overwerk ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Dit betekent dat uw werkgever u ook vakantiegeld moet betalen ...

Checklist IB 2017

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2017 hebben wij gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, stellen wij een vragenlijst/checklist ter beschikking die door het Register Belastingadviseurs (RB) is opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee ...

Per 1 juli veranderen de regels voor het minimumloon. De leeftijd voor het 'volwassen' wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. Klik hier voor een overzicht van de minimumlonen 2017.

De belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek loonheffingen 2017 uitgebracht (versie 1 juli 2017). Het handboek loonheffingen kunt u hier downloaden ook kunt u deze vinden onderaan onze homepage onder het kopje "formulieren".  

Checklist IB 2016

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2016 hebben wij gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, stellen wij een vragenlijst/checklist ter beschikking die door het Register Belastingadviseurs (RB) is opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee ...

Fiscale veranderingen 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:

De belastingdienst waarschuwt u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Informatie' en vraagt naar het e-mailadres van uw boekhouding. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de e-mail staat dat de belastingdienst geprobeerd heeft om een belangrijk e-mailbericht naar de boekhouding van uw bedrijf te versturen. Omdat het adres niet blijkt kloppen, wordt u gevraagd het ...

VAR verdwijnt in 2016

// // <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/pages/Rendabel-Administratiekantoor/357773837637896?_fb_noscript=1" />De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

Checklist IB 2015

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2015 hebben wij gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, stellen wij een vragenlijst/checklist ter beschikking die door het Register Belastingadviseurs (RB) is opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee ...