Administratie voor het MKB

Het Midden- en Kleinbedrijf,
het grootste bedrijf van Nederland.

MKB ofwel de motor van de Nederlandse economie!!!

MKB is een in Nederland gebruikte afkorting voor Midden- en Kleinbedrijf. Hiermee bedoelt men in het algemeen ondernemingen tot 250 werknemers. Volgens de Kamer van Koophandel waren er in 2016 1.832.812 actieve ondernemingen. Wanneer parttimebedrijven (453.130) hierbij niet worden meegerekend, komt dit getal op 1.379.682. Hiervan is 67,55% zzp’er, 32,45% mkb ondernemer en minder dan 0,1% ondernemer met een grootbedrijf.

Een precieze definitie is onder meer van belang bij verlening van overheidssteun aan het bedrijfsleven, en voor het opleggen van verplichtingen wat betreft boekhouding, aanvragen, vergunningen, ondernemingsraad, enzovoort. Voor kleine en micro-ondernemingen zijn deze verplichtingen minder streng. Met het oog op het functioneren van de interne markt binnen de EU wordt gestreefd naar het hanteren van gemeenschappelijke regels. Een Europese definitie van middelgrote en kleine ondernemingen is een daarvan. Er bestaan tal van communautaire en nationale steunmaatregelen specifiek gericht op ontwikkeling van het MKB, bijvoorbeeld wat structuurfondsen en onderzoek betreft. Om te voorkomen dat de Gemeenschap haar acties op de ene categorie van MKB’s toespitst en de lidstaten op een andere categorie ervan, wordt er vanaf 1996 een gemeenschappelijke definitie gehanteerd.

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de Europese Commissie de definitie van Midden- en Kleinbedrijf opnieuw vastgelegd overeenkomstig onderstaande tabel:

Categorie onderneming Werknemers Jaaromzet balanstotaal
middelgroot <250 <50mln. <20mln.
klein <50 <12mln. <6mln.
micro <10 < 0,7mln. < 0,7mln.

Bij de toepassing van de bovenstaande criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor kan het zijn dat de gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden met als mogelijk gevolg dat de onderneming in een andere categorie wordt ingeschaald of van deze definitie wordt uitgesloten.

In Nederland wordt een groot deel van het MKB vertegenwoordigd door hun belangenvereniging MKB-Nederland.

Rendabel is gespecialiseerd in dienstverlening aan het MKB. We spreken de taal van onze klanten en kunnen een belangrijke (adviserende) rol spelen bij allerlei zaken rond het ondernemerschap. Heeft u een onderneming of bent u van plan een onderneming te starten en heeft u advies nodig, neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.